Nový kurz angličtiny BBS

Pro velký zájem o kurzy pro naše nejmenší otevíráme v lednu další kurz Baby’s Best Start. Kurz BBS pro batolata od tří měsíců do dvou let naučí vaše dítě další mateřský jazyk, zatímco dochází k rozvoji jeho pohybových dovedností a stimulování duševních schopností. Termín kurzu: úterý odpoledne.

Bilingvní děti jsou chytřejší.

Duševní schopnosti člověka nejsou formovány pouze genetickou výbavou, důležitá je také velmi časná stimulace mozku, která vede k utváření významných nervových spojení. Učit děti dalšímu jazyku ve chvíli, kdy jsou toho již schopny,  je nejlepší způsob, jak  tyto nervové spoje  utvářet, a zvyšovat tak kapacitu pro další intelektuální rozvoj dětí.  Srovnáním schopností jednojazyčných a bilingvních dětí často docházíme k závěru, že bilingvní děti ve výsledcích mnohdy převyšují své vrstevníky, kteří ovládají pouze jeden jazyk.
Baby’s Best Start pokládá základy mluvené angličtiny vyučované skrze aktivity rozvíjející dovednosti dětí, písně a říkanky.

Baby’s Best Start

Baby’s Best Start je 7 kurzů v jednom:
•    Angličtina
•    Společenský rozvoj
•    Předčtenářské dovednosti
•    Hudba a rytmus
•    Vývoj mozku
•    Dětské znakování
•    Tělesný rozvoj

Výuka probíhá jednou týdně v malých skupinách společně s rodiči. Angličtina Helen Doron je tak perfektní příležitostí k obohacení vztahu s vaším dítětem!

Registrujte si své místo co nejdříve na prahahostivar@helendoron.cz