Angličtina Callanovou metodou

Callanova metoda je rychlý a efektivní způsob výuky jazyka, mezinárodně respektovaný díky dlouhodobým úspěchům. Základním principem výuky je fakt, že student vše čtyřikrát častěji slyší a čtyřikrát častěji hovoří v průběhu hodiny v porovnání s jakoukoli jinou formou jazykové výuky.

Tím pádem se učí čtyřikrát rychleji než při výuce běžnou formou!

Callanova metoda klade důraz především na slovní zásobu, správnou výslovnost, samostatný jazykový projev a opakování. Studenti ve výuce intenzivně komunikují a ihned jsou učitelem opravováni – v případě špatné odpovědi tedy nedochází k zapamatování nesprávných výrazů. Těmito neustálými otázkami se u studentů buduje podmíněný reflex automatické odpovědi.

Je dokázáno, že na běžných hodinách výuky cizího jazyka se student soustředí jen 25% času. Na hodinách vyučovaných Callanovou metodou je však student nucen se soustředit pořád, neboť učitel se na něj stále obrací s otázkami a vyžaduje od něj okamžité odpovědi.

Metoda se vyvíjela přes 15 let na Cambridgeské univerzitě pod dohledem pana Robina Callana. V současné době podle ní vyučuje více než 600 registrovaných škol napříč světem.

Callan_Hostivar_pic