Němčina pro děti

Německy od malička

Německy od malička je hravá němčina zábavnou formou zaměřená na výuku přirozeným způsobem a nezávisle na mateřském jazyce. Učíme děti německy nejen mluvit, ale i myslet. Jednotlivé hodiny jsou interaktivní a plné písniček a říkadel, která dětem umožňují se snáze sžít s cizím jazykem. Děti užijí spoustu zábavy a budou se rády vracet na hodiny.

„Každý Evropan by se měl domluvit dvěma cizími jazyky, a čím dříve se je začne učit, tím lepších výsledků v nich může dosáhnout. Ve středoevropském kontextu, v zemi sousedící se dvěma německy hovořícími státy, hraje nejvýznamnější roli němčina. Pokud se dětem nabídne výuka němčiny hravou a zábavnou formou, vybudují si k ní vztah oproštěný od předsudků, bude je bavit a půjde jim dobře. Logická a nepříliš komplikovaná němčina rovněž vytvoří dobrý základ pro učení dalších cizích jazyků.“(Zdroj: webové stránky www.goethe.de)

Věková skupina:

Výukový program je určen pro děti od 2 do 10 let. Výuka probíhá v malých skupinkách 4 – 8 dětí a nastoupit do kurzu lze v každém věku, do kurzu budou děti přiřazeny podle znalostí jazyka.